Elektroniczne postępowanie upominawcze

Nasz zespół w zakresie swojej działalności wykorzystuje zarówno profesjonalne, jak i nowoczesne rozwiązania. W związku z tym poza tradycyjną reprezentacją swoich klientów przed sądami oferuje także możliwość skorzystania z zastępstwa procesowego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W zakresie elektronicznego postępowania upominawczego przygotowujemy oraz wnosimy pozwy w formie elektronicznej do e-Sądu. W procesie dochodzenia wierzytelności klientów przed e-Sądem Kancelaria oferuje reprezentację zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych.

Elektroniczne postępowanie upominawcze pozwala klientom dochodzić roszczeń pieniężnych w odrębnym postępowaniu, które prowadzone jest w sprawach niewymagających przeprowadzenia postępowania dowodowego. W konsekwencji nie istnieje tu papierowy obieg dokumentów. Pozwala to na załatwienie problemu sprawnie i szybko, a także zmniejsza koszty postępowania. Podstawą wydania przez sąd nakazu zapłaty jest prawidłowo sporządzony i opłacony pozew,  który zostaje zarejestrowany w systemie informatycznym oraz opatrzony wymaganym certyfikatem lub podpisem elektronicznym. Prawidłowe prowadzenie sprawy w ramach procedury EPU wymaga profesjonalnej wiedzy prawniczej, którą Państwu zapewnimy.

Nasz zespół w zakresie swojej działalności wykorzystuje zarówno profesjonalne, jak i nowoczesne rozwiązania. W związku z tym poza tradycyjną reprezentacją swoich klientów przed sądami oferuje także możliwość skorzystania z zastępstwa procesowego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W zakresie elektronicznego postępowania upominawczego przygotowujemy oraz wnosimy pozwy w formie elektronicznej do e-Sądu. W procesie dochodzenia wierzytelności klientów przed e-Sądem Kancelaria oferuje reprezentację zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych.

Elektroniczne postępowanie upominawcze pozwala klientom dochodzić roszczeń pieniężnych w odrębnym postępowaniu, które prowadzone jest w sprawach niewymagających przeprowadzenia postępowania dowodowego. W konsekwencji nie istnieje tu papierowy obieg dokumentów. Pozwala to na załatwienie problemu sprawnie i szybko, a także zmniejsza koszty postępowania. Podstawą wydania przez sąd nakazu zapłaty jest prawidłowo sporządzony i opłacony pozew,  który zostaje zarejestrowany w systemie informatycznym oraz opatrzony wymaganym certyfikatem lub podpisem elektronicznym. Prawidłowe prowadzenie sprawy w ramach procedury EPU wymaga profesjonalnej wiedzy prawniczej, którą Państwu zapewnimy.

W ramach oferty elektronicznego postępowania upominawczego zapewniamy:

KATARZYNA MIKOWSKA

RADCA PRAWNY

dr ŁUKASZ MIKOWSKI

RADCA PRAWNY

dr RAFAŁ MIKOWSKI

RADCA PRAWNY

KATARZYNA MIKOWSKA

RADCA PRAWNY

dr ŁUKASZ MIKOWSKI

RADCA PRAWNY

dr RAFAŁ MIKOWSKI

RADCA PRAWNY