Katarzyna Mikowska

MIKOWSCY & PARTNERZY
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Mikowska
ul. Czekoladowa 55
52-326 Wrocław
NIP 633-201-76-95
Nr rachunku bankowego Alior Bank
25 2490 0005 0000 4500 1791 1366