prawo karne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obronie klientów w sprawach karnych, karnych skarbowych i karnych gospodarczych, prowadzonych na ternie całej Polski (w tym głównie we Wrocławiu, gdzie mieści się siedziba Kancelarii). Dbamy o zagwarantowanie Państwu skutecznego prawa do obrony. Precyzyjnie i szybko określamy ryzyko, a także zakres ewentualnej odpowiedzialności karnej klientów. Podejmując się Państwa obrony, koncentrujemy się na wszelkich możliwych scenariuszach prowadzonego przeciwko Państwu postępowania karnego. Ważne jest, aby działania zmierzające do ustanowienia obrońcy zostały podjęte jak najszybciej, dlatego umożliwiamy Państwu szybki kontakt z nami, dzięki czemu będziemy mogli odpowiednio zareagować.

Reprezentujemy naszych klientów przed wszystkimi organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, zarówno podczas śledztwa i dochodzenia, jak i  w trakcie procesu przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a nawet przed Sądem Najwyższym. Służymy naszym klientom również pomocą po wydaniu prawomocnego wyroku skazującego. Występujemy dla Państwa w charakterze obrońcy podejrzanego (podczas postępowania przygotowawczego), oskarżonego (podczas postępowania sądowego), skazanego (podczas  postępowania wykonawczego) i obwinionego (w sprawach o wykroczenia). Pełnimy także funkcję pełnomocnika dla świadka, oskarżyciela prywatnego, oskarżyciela posiłkowego oraz  pokrzywdzonego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obronie klientów w sprawach karnych, karnych skarbowych i karnych gospodarczych, prowadzonych na ternie całej Polski (w tym głównie we Wrocławiu, gdzie mieści się siedziba Kancelarii). Dbamy o zagwarantowanie Państwu skutecznego prawa do obrony. Precyzyjnie i szybko określamy ryzyko, a także zakres ewentualnej odpowiedzialności karnej klientów. Podejmując się Państwa obrony, koncentrujemy się na wszelkich możliwych scenariuszach prowadzonego przeciwko Państwu postępowania karnego. Ważne jest, aby działania zmierzające do ustanowienia obrońcy zostały podjęte jak najszybciej, dlatego umożliwiamy Państwu szybki kontakt z nami, dzięki czemu będziemy mogli odpowiednio zareagować.

Reprezentujemy naszych klientów przed wszystkimi organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, zarówno podczas śledztwa i dochodzenia, jak i  w trakcie procesu przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a nawet przed Sądem Najwyższym. Służymy naszym klientom również pomocą po wydaniu prawomocnego wyroku skazującego. Występujemy dla Państwa w charakterze obrońcy podejrzanego (podczas postępowania przygotowawczego), oskarżonego (podczas postępowania sądowego), skazanego (podczas  postępowania wykonawczego) i obwinionego (w sprawach o wykroczenia). Pełnimy także funkcję pełnomocnika dla świadka, oskarżyciela prywatnego, oskarżyciela posiłkowego oraz  pokrzywdzonego.

W ramach oferty prawa karnego zapewniamy:

KATARZYNA MIKOWSKA

RADCA PRAWNY

dr ŁUKASZ MIKOWSKI

RADCA PRAWNY

dr RAFAŁ MIKOWSKI

RADCA PRAWNY

KATARZYNA MIKOWSKA

RADCA PRAWNY

dr ŁUKASZ MIKOWSKI

RADCA PRAWNY

dr RAFAŁ MIKOWSKI

RADCA PRAWNY