Prawo zamówień publicznych

Świadczymy usługi w zakresie prawa zamówień publicznych na rzecz zamawiających, jak i dla wykonawców. Świadczymy kompleksową i specjalistyczną pomoc prawną związaną zarówno z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, jak i z obsługą związaną z zawieraniem umów o partnerstwo publiczno-prywatne oraz obsługą prawną beneficjentów środków unijnych. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie zamówień publicznych zdobyte podczas wieloletniej obsługi prawnej klientów działających we Wrocławiu, na terenie województwa dolnośląskiego oraz całej Polski. Oferujemy obsługę prawną na całym etapie realizacji zamówienia publicznego (umowy, uprawnienia wynikające z gwarancji oraz rękojmi).

Wykonawcom pomożemy w przygotowaniu i dostosowaniu indywidualnej oferty, a także opracowaniu strategii działania w celu wygrania przetargu. Analizujemy również dla Państwa dokumentację przetargową pod kątem ryzyka prawnego. Świadczymy także pomocą w przygotowaniu i analizie umów z podwykonawcami i dostawcami. Zamawiającym z kolei oferujemy w wsparcie w zakresie przygotowania zapytania ofertowego, rozeznania cenowego, wyboru odpowiedniego trybu zamówienia publicznego, a także  poprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Świadczymy usługi w zakresie prawa zamówień publicznych na rzecz zamawiających, jak i dla wykonawców. Świadczymy kompleksową i specjalistyczną pomoc prawną związaną zarówno z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, jak i z obsługą związaną z zawieraniem umów o partnerstwo publiczno-prywatne oraz obsługą prawną beneficjentów środków unijnych. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie zamówień publicznych zdobyte podczas wieloletniej obsługi prawnej klientów działających we Wrocławiu, na terenie województwa dolnośląskiego oraz całej Polski. Oferujemy obsługę prawną na całym etapie realizacji zamówienia publicznego (umowy, uprawnienia wynikające z gwarancji oraz rękojmi).

Wykonawcom pomożemy w przygotowaniu i dostosowaniu indywidualnej oferty, a także opracowaniu strategii działania w celu wygrania przetargu. Analizujemy również dla Państwa dokumentację przetargową pod kątem ryzyka prawnego. Świadczymy także pomocą w przygotowaniu i analizie umów z podwykonawcami i dostawcami. Zamawiającym z kolei oferujemy w wsparcie w zakresie przygotowania zapytania ofertowego, rozeznania cenowego, wyboru odpowiedniego trybu zamówienia publicznego, a także  poprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach oferty prawa zamówień publicznych nasz Zespół zapewnia:

KATARZYNA MIKOWSKA

RADCA PRAWNY

dr ŁUKASZ MIKOWSKI

RADCA PRAWNY

dr RAFAŁ MIKOWSKI

RADCA PRAWNY

KATARZYNA MIKOWSKA

RADCA PRAWNY

dr ŁUKASZ MIKOWSKI

RADCA PRAWNY

dr RAFAŁ MIKOWSKI

RADCA PRAWNY