Spory sądowe

Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną w zakresie reprezentowania klientów w sprawach sądowych. Oferujemy reprezentację zarówno osób fizycznych, jak i firm w procesach cywilnych, gospodarczych, karnych, administracyjnych oraz w postępowaniach nieprocesowych: rodzinnych, spadkowych, wieczystoksięgowych i innych. Występujemy w Państwa imieniu przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, ale także przed sądami arbitrażowymi, polubownymi oraz wszelkimi organami mediacyjnymi. Nasi prawnicy specjalizują się w prowadzeniu postępowań sądowych oraz stosują narzędzia i strategie, które są najbardziej adekwatne do danego stanu faktycznego i sytuacji prawnej.

Prowadzimy sprawy sądowe na wszystkich etapach, poczynając od wstępnej analizy sytuacji klienta oraz dostępnych rozwiązań, poprzez ocenę ryzyka i zgromadzenie materiału dowodowego, kończąc na sporządzaniu odpowiednich pism i reprezentowaniu klienta w postępowaniu. Naszym celem jest uzyskanie korzystnego dla klienta orzeczenia końcowego. Wykorzystujemy bogate doświadczenie, zdobytą wiedzę, znajomość orzecznictwa, a także umiejętność trafnej analizy sytuacji, tak aby stworzyć dla  klienta odpowiednią strategię, zawsze kierując się jego celami.

Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną w zakresie reprezentowania klientów w sprawach sądowych. Oferujemy reprezentację zarówno osób fizycznych, jak i firm w procesach cywilnych, gospodarczych, karnych, administracyjnych oraz w postępowaniach nieprocesowych: rodzinnych, spadkowych, wieczystoksięgowych i innych. Występujemy w Państwa imieniu przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, ale także przed sądami arbitrażowymi, polubownymi oraz wszelkimi organami mediacyjnymi. Nasi prawnicy specjalizują się w prowadzeniu postępowań sądowych oraz stosują narzędzia i strategie, które są najbardziej adekwatne do danego stanu faktycznego i sytuacji prawnej.

Prowadzimy sprawy sądowe na wszystkich etapach, poczynając od wstępnej analizy sytuacji klienta oraz dostępnych rozwiązań, poprzez ocenę ryzyka i zgromadzenie materiału dowodowego, kończąc na sporządzaniu odpowiednich pism i reprezentowaniu klienta w postępowaniu. Naszym celem jest uzyskanie korzystnego dla klienta orzeczenia końcowego. Wykorzystujemy bogate doświadczenie, zdobytą wiedzę, znajomość orzecznictwa, a także umiejętność trafnej analizy sytuacji, tak aby stworzyć dla  klienta odpowiednią strategię, zawsze kierując się jego celami.

W ramach oferty spraw dotyczących sporów sądowych zapewniamy:

KATARZYNA MIKOWSKA

RADCA PRAWNY

dr ŁUKASZ MIKOWSKI

RADCA PRAWNY

dr RAFAŁ MIKOWSKI

RADCA PRAWNY

KATARZYNA MIKOWSKA

RADCA PRAWNY

dr ŁUKASZ MIKOWSKI

RADCA PRAWNY

dr RAFAŁ MIKOWSKI

RADCA PRAWNY