Mikowscy & Partnerzy

Kancelarie radców prawnych

Mikowscy & Partnerzy

Kancelarie radców prawnych

Kompleksowa obsługa prawna osób indywidualnych oraz firm

Kompleksowa obsługa prawna osób indywidualnych oraz firm

Kompleksowa obsługa prawna osób indywidualnych oraz firm

MIKOWSCY & PARTNERZY KANCELARIE RADCÓW PRAWNYCH we Wrocławiu z bogatym i wieloletnim doświadczeniem w zakresie wielu gałęzi prawa.

Profesjonalizm, innowacyjne myślenie oraz wysoki poziom wiedzy merytorycznej pozwalają nam na świadczenie usług uwzględniających zarówno aspekty prawne, jak i biznesowe naszych klientów.

Naszymi głównymi celami są najwyższa jakość usług prawniczych oraz  budowanie z klientami relacji opartych na szacunku i zaufaniu.
Kancelarie Radców Prawnych Mikowscy & Partnerzy Wrocław
MIKOWSCY & PARTNERZY KANCELARIE RADCÓW PRAWNYCH we Wrocławiu z bogatym i wieloletnim doświadczeniem w zakresie wielu gałęzi prawa. Profesjonalizm, innowacyjne myślenie oraz wysoki poziom wiedzy merytorycznej pozwalają nam na świadczenie usług uwzględniających zarówno aspekty prawne, jak i biznesowe naszych klientów. Naszymi głównymi celami są najwyższa jakość usług prawniczych oraz  budowanie z klientami relacji opartych na szacunku i zaufaniu.
Kancelarie Radców Prawnych Mikowscy & Partnerzy Wrocław

Mikowscy & Partnerzy

Kancelarie radców prawnych

we Wrocławiu
z bogatym i wieloletnim doświadczeniem w zakresie wielu gałęzi prawa. Profesjonalizm, innowacyjne myślenie oraz wysoki poziom wiedzy merytorycznej pozwalają nam na świadczenie usług uwzględniających zarówno aspekty prawne, jak i biznesowe naszych klientów. Naszymi głównymi celami są najwyższa jakość usług prawniczych oraz  budowanie z klientami relacji opartych na szacunku i zaufaniu.
Kancelarie Radców Prawnych Mikowscy & Partnerzy Wrocław

Mikowscy & Partnerzy

Kancelarie radców prawnych

Jak możemy Ci pomóc?

Prawo
karne

obrona klientów w sprawach karnych, pełnomocnictwo dla oskarżyciela prywatnego, posiłkowego

Prawo cywilne i rodzinne

sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, sprawy rozwodowe, alimentacyjne, o rozdzielność majątkową

Prawo
medyczne

sprawy o błąd w sztuce lekarskiej, sprawy dotyczące prawa do dokumentacji medycznej

Prawo
gospodarcze

doradztwo prawne w zakresie prowadzenia bieżącej lub przyszłej działalności gospodarczej

Prawo
administracyjne

reprezentacja przed sądami i organami administracji, sprawy z zakresy prawa budowlanego, ochrony środowiska

Prawo zamówień
publicznych

przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywanie ofert przetargowych

Elektroniczne postepowanie upominawcze

zastępstwo procesowe w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Spory
sądowe

reprezentacja osób fizycznych i firm przed sądami, pomoc prawna w sporach sądowych, analiza możliwych roszczeń

IT i nowe
technologie

porady prawne w zakresie prawa IT i nowych technologii, sporządzanie umów branży IT, doradztwo w zakresie e-biznesu

Obsługa
korporacyjna

obsługa prawna przedsiębiorców, doradztwo prawne dla firm, reprezentacja podmiotów gospodarczych

Mikowscy & Partnerzy

Kancelarie radców prawnych

Jak możemy Ci pomóc?

Prawo
karne

obrona klientów w sprawach karnych, pełnomocnictwo dla oskarżyciela prywatnego, posiłkowego

Prawo cywilne i rodzinne

sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, sprawy rozwodowe, alimentacyjne, o rozdzielność majątkową

Prawo
medyczne

sprawy o błąd w sztuce lekarskiej, sprawy dotyczące prawa do dokumentacji medycznej

Prawo
gospodarcze

doradztwo prawne w zakresie prowadzenia bieżącej lub przyszłej działalności gospodarczej

Prawo
administracyjne

reprezentacja przed sądami i organami administracji, sprawy z zakresy prawa budowlanego, ochrony środowiska

Prawo zamówień
publicznych

przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywanie ofert przetargowych

Elektroniczne postepowanie upominawcze

zastępstwo procesowe w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Spory
sądowe

reprezentacja osób fizycznych i firm przed sądami, pomoc prawna w sporach sądowych, analiza możliwych roszczeń

IT i nowe
technologie

porady prawne w zakresie prawa IT i nowych technologii, sporządzanie umów branży IT, doradztwo w zakresie e-biznesu

Obsługa
korporacyjna

obsługa prawna przedsiębiorców, doradztwo prawne dla firm, reprezentacja podmiotów gospodarczych

Mikowscy & Partnerzy

Kancelarie radców prawnych

Jak możemy Ci pomóc?

Prawo karne

obrona klientów w sprawach karnych, pełnomocnictwo dla oskarżyciela prywatnego, posiłkowego

Prawo cywilne i rodzinne

sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, sprawy rozwodowe, alimentacyjne, o rozdzielność majątkową

Prawo medyczne

sprawy o błąd w sztuce lekarskiej, sprawy dotyczące prawa do dokumentacji medycznej

Prawo gospodarcze

doradztwo prawne w zakresie prowadzenia bieżącej lub przyszłej działalności gospodarczej

Prawo administracyjne

reprezentacja przed sądami i organami administracji, sprawy z zakresy prawa budowlanego, ochrony środowiska

Prawo zamówień publicznych

przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywanie ofert przetargowych

Elektroniczne postepowanie upominawcze

zastępstwo procesowe w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Spory sądowe

reprezentacja osób fizycznych i firm przed sądami, pomoc prawna w sporach sądowych, analiza możliwych roszczeń

IT i nowe technologie

porady prawne w zakresie prawa IT i nowych technologii, sporządzanie umów branży IT, doradztwo w zakresie e-biznesu

Obsługa korporacyjna

obsługa prawna przedsiębiorców, doradztwo prawne dla firm, reprezentacja podmiotów gospodarczych